Upgrader Youth 2.1

Upgrader Youth 2.1

Proiectul UPGRADER YOUTH 2.1, este o inițiativă Asociației Tineri pentru Educație și Societate, care alături de Kaufland România, își propune creșterea nivelului de cunoștințe digitale în rândul tinerilor din România pentru pregătirea viitoarei forțe de muncă și a viitorilor antreprenori, odată cu îmbunătățirea competitivității digitale și a performanțelor informaționale. Creșterea nivelului de alfabetizare digitală și dobândirea de abilități digitale pot genera locuri de muncă digitale și pot sprijini dezvoltarea unei economii digitale în România.

Proiectul UPGRADER YOUTH 2.1, parte a programului de educație digitală TES,  are ca beneficiari ai programului de formare profesionala 250 de tineri înscriși in învățământul liceal rural din județe vulnerabile si comunități defavorizate din punct de vedere economic, cu rata de abandon școlar mare, respectiv: Ilfov, Ialomița, Brăila, Galați, Iași, Bacău, Teleorman, Dolj, Gorj și Mehedinți.


Scopul Proiectului

Creșterea competitivității digitale în rândul tinerilor din mediul rural din Romania.

Proiectul va contribui la îndeplinirea obiectivului strategic național 1.1 „Asigurarea accesului tuturor adolescenților și tinerilor la formare şi educaţie de calitate, atât formală cât şi non-formală” din Strategia Națională în Domeniul Politicii de Tineret 2015-2020, prin oferirea unui cadru de învățare non-formal autorizat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale.


Obiective

Creșterea gradului de informare cu privire la importanta dezvoltării competențelor digitale în rândul tinerilor din mediul rural din Romania.
Facilitarea accesului la dezvoltarea competentelor digitale a cel puțin 250 tineri din mediul rural cu vârsta cuprinsă între 16-19 ani din 10 județe din Romania.
Dezvoltarea competentelor digitale a 250 tineri din mediul rural cu vârsta cuprinsă între 16-19 ani din 10 județe din Romania.


Cursuri gratuite „Competențe informatice”

Asociația Tineri pentru Educație și Societate și Kaufland România își doresc creșterea nivelului de competențe digitale în rândul tinerilor din mediul rural. Proiectul vine în continuarea UPGRADER YOUTH 2.0 prin oferirea cursurilor gratuite de Competențe Informatice autorizate ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări).

Tematica abordată la cursuri:

Concepte de bază pentru utilizarea calculatoarelor;
Utilizarea procesoarelor  de texte – procesorul Microsoft Word;
Calcul tabelar cu  Microsoft Excel;
Proiectarea şi realizarea prezentărilor electronice cu Microsoft PowerPoint;
Internet, poşta electronică, Outlook Express.


Asociația Tineri pentru Educație și Societate lansează o cauza educațională de reciclare a tehnologiei pentru extinderea grupului țintă și în județele defavorizate precum: Ilfov, Ialomița, Brăila, Galați, Iași, Bacău, Teleorman, Dolj, Gorj și Mehedinți.
Obiectivul campaniei: colectarea prin donații a minim 28 de laptopuri funcționale necesare organizării unui program de formare profesională „Competențe Informatice”. Dacă în cadrul campaniei vor fi colectate mai mult de 28 de laptopuri, acestea vor fi donate tinerilor vizați în proiect.