Despre noi

ASOCIAȚIA TINERI PENTRU EDUCAȚIE ȘI SOCIETATE (TES) este o organizație non-guvernamentală, apolitică, dezvoltată pe baza unor inițiative de voluntariat care a fost înființată în 2010 cu scopul de a promova educația, sănătatea, cultura și valorile civice în rândul tinerilor.

Pentru a-și atinge scopul, TES și-a conturat misiunea și valorile pe care le susține în jurul unor obiective pe care le realizează constant prin proiectele implementate, încă de la inființare. Cele mai importante și mai relevante dintre acestea sunt:

- Promovarea valorilor europene, naţionale şi ale statului de drept, încurajarea cetățeniei active și sprijinirea identității naționale în rândul tinerilor;
- Promovarea și susținerea educației nonformale;
- Implicarea și sprijinirea grupurilor minoritare în activități culturale, educaționale și de cetățenie activă;
- Dezvoltarea unor modele alternative de învățare aplicate în procesele de educație pentru sănătate;
- Promovarea și susținerea educației nonformale prin furnizarea de servicii de formare profesională a tinerilor și adulților;
- Sprijinirea și implicarea tinerilor din mediul rural în societate, dar și a persoanelor cu dizabilități, în activități culturale și educaționale;
- Intensificarea dialogului între tineri şi factorii instituţionali de decizie, dar și armonizarea sistemului oficial de educaţie la cerinţele pieţei muncii și încurajarea ideei de parteneriat public privat în beneficiul educaţiei tinerei generaţii;
- Creșterea gradului de informare în rândul instituțiilor medicale și de învățământ cu privire la oportunitatea accesării unor granturi de cercetare și burse individuale aplicabile sectorului medical.

Din 2010 și până în prezent TES a implementat peste 20 de proiecte la nivel național și local, a dezvoltat 4 programe naționale de educație pentru tineri, un parteneriat european în educația pentru sănătate, un program de informare dedicat sectorului medical din România și două parteneriate strategice naționale de sănătate.

PROGRAMUL DE EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ „PRO BUSINESS LIFE” a fost lansat în anul 2014 și urmărește atât implicarea tinerilor în viața economică a societății cât și creșterea competitivității în sectorul antreprenorial. În cadrul programului s-au implementat 5 proiecte în care 380 de tineri au dobândit competențe precum: lansarea afacerilor de tip Start-Up, inițierea unor campanii de branding și promovare sau dezvoltarea de afaceri în economia socială.

PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ „MASTER TRAINING” a fost lansat în anul 2014, propunându-și  sprijinirea și integrarea tinerilor din România, absolvenți de studii superioare, pe piața muncii, în domeniul profesiilor liberale. Proiectele desfășurate în cadrul programului au abordat un număr de 325 de tineri care și-au dezvoltat competențele necesare formării profesionale a adulților, conform reglementărilor legale în vigoare pentru ocupația „Formator”. O parte dintre aceștia au fost recrutați de TES și implicați ca formatori activi în proiectele desfășurate de Asociație ori de partenerii acesteia.

PROGRAMUL DE SPECIALIZARE ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR „MASTER PROJECT MANAGEMENT” a apărut în anul 2015 și urmărește educarea tinerilor absolvenți de studii superioare din România în vederea accesării de fonduri europene și implementarea proiectelor finanțate prin fonduri nerambursabile. Proiectele desfășurate în cadrul programului au format 390 de tineri care și-au dezvoltat competențele de accesare a fondurilor europene și de management al proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile. Aceștia au fost certificați pentru ocupațiile „Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene” și „Manager proiect”. O parte dintre absolvenți derulează în prezent proiecte pe care le-au finanțat din fonduri nerambursabile în domeniul antreprenoriatului și al tineretului.

PROGRAMUL DE EDUCAȚIE DIGITALĂ ÎN MEDIUL RURAL  „UPGRADER YOUTH” a fost inițiat în anul 2016 și își propune dezvoltarea competențelor digitale în rândul tinerilor care locuiesc în mediul rural din România. Proiectele desfășurate în cadrul programului sunt implementate cu sprijinul Kaufland România și abordează un număr de peste 350 de tineri din mediul rural, cu o arie de acoperire în peste 14 județe. Printre competențele dobandite de tineri în cadrul proiectelor amintim: folosirea sistemelor de operare, utilizarea pachetelor de tip „Office” (MS Office/Open Office), utilizarea poștei electronice în sistem intergrat (MS Outlook), utilizarea de aplicații online folosite în recrutarea personalului (e-Jobs/BestJobs), gestionarea eficientă a profilelor personale pe rețele de socializare (Facebook/LinkedIn), etc.

PROGRAMUL DE INFORMARE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII „FONDURI-SANATATE.RO” este o inițiativă ce urmărește dezvoltarea sectorului medical din România prin creșterea gradului de absorție al fondurilor europene în domeniul sănătății. TES și BSC Expert Services sunt inițiatorii programului  apărut în vara anului 2016, fiind susținuți de Societatea de Obstretică și Ginecologie din România, Asociația de Neonatologie din România, Asociația Medicilor Rezidenți și Asociația Dental Office Manager. Acțiunile de informare realizate în cadrul conferințelor „Surse de finanţare pentru sectorul medical” din București, Iași și Constanța au atins peste 300 de participanți, medici sau reprezentanți ai instituțiilor medicale publice ori private. În cadrul conferințelor au fost prezentate sursele de finanțare disponibile în domeniul sănătății din Fondurile Structurale Europene în exerciţiul bugetar 2014-2020, incluzând: prezentarea programelor naţionale care susțin finanțarea sectorului medical; oportunități pentru finanțarea sectorului medical în cadrul programului de finanțare Orizont 2020 pentru cercetare și inovare la nivelul UE; alte programe la nivelul UE care susțin finanțarea sectorului medical; programe de finanţare pentru susținerea planurilor de investiții ale IMM – urilor din sănătate (clinici medicale și stomatologice, cabinete medicale individuale); programe de finanțare pentru consolidarea competențelor, formarea și dezvoltarea carierei cercetătorilor în domeniul medical.

PARTENERIATUL EUROPEAN ÎN EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE „COM4YOU”.
TES a făcut parte din parteneriatul strategic European: „Youth Community-based Oral Health Learning Model”, Acțiunea-cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, proiect cofinanţat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ în perioada 2015-2017. În cadrul proiectului TES a contribuit la dezvoltarea unui model comunitar de educație în igiena orală ce a implicat participarea a peste 100 de elevi din București și Galați, studenți și cadre didactice ai Facultății de Medicină Dentară (UMF Carol Davila București), cercetători ai Institutului Național de Sănătate Publică, experți în igiena orală ai Federației Europene a Igieniștilor Dentari (EDHF - Spania) și experți în modele comunitare de educație pentru igiena orală ai Karolinska Institutet (Suedia).

PARTENERIATE STRATEGICE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE.

SPER „Formare specifică pentru prevenirea, eliminarea și reducerea cancerului colo-rectal”. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din toate cele 8 regiuni ale țării, implicați în implementarea programelor prioritare de sănătate în domeniul cancerului colo-rectal, prin formare specifică și schimburi de bune practici la nivel european. Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 și se implementează în perioada 2017-2020.

FRAC „Formarea națională a specialiștilor în recuperarea afecțiunilor congenitale și genetice”. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea nivelului de competențe ale profesioniștilor implicați în implementarea programelor prioritare de sănătate pentru intervenția timpurie și recuperarea fizico-psihică a copiilor cu malformații congenitale și boli genetice, prin formare specifică și schimburi de bune practici la nivel european pentru 840 de profesioniști din sectorul medical implicați în intervenția timpurie și recuperarea pacienților cu afecțiuni / malformații congenitale și boli genetice din toate cele 8 regiuni ale țării. Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 și se implementează în perioada 2017-2020.