Dezvoltăm competențe digitale în mediul rural

Dezvoltăm competențe digitale în mediul rural

Asociația Tineri pentru Educație și Societate, alături de Kaufland România, își propune dezvoltarea competențelor digitale în rândul tinerilor din mediul rural pentru pregătirea viitoarei forțe de muncă și a viitorilor antreprenori, odată cu îmbunătățirea competitivității digitale și a performanțelor informatice. Creșterea nivelului de alfabetizare digitală și dobândirea de abilități digitale pot genera locuri de muncă noi și pot sprijini dezvoltarea unei economii digitale în România.

Proiectul UPGRADER YOUTH 2.1, parte a programului de educație digitală TES,  are ca beneficiari ai programului de formare profesionala 250 de tineri înscriși in învățământul liceal rural din județe vulnerabile si comunități defavorizate din punct de vedere economic, cu rata de abandon școlar mare, respectiv: Ilfov, Ialomița, Brăila, Galați, Iași, Bacău, Teleorman, Dolj, Gorj și Mehedinți.

Proiectul va contribui la îndeplinirea obiectivului strategic național 1.1 „Asigurarea accesului tuturor adolescenților și tinerilor la formare şi educaţie de calitate, atât formală cât şi non-formală” din Strategia Națională în Domeniul Politicii de Tineret 2015-2020, prin oferirea unui cadru de învățare non-formal autorizat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale.