Upgrader Youth 2.0

Upgrader Youth 2.0

Sprijinim învățământul informatic în mediul rural!

Kaufland România și TES își doresc creșterea nivelului de competențe digitale în rândul tinerilor din mediul rural.
Pentru început mergem în Suceava, Botoșani, Vaslui și Vâlcea.


Vrei să te implici?

Te poți alătura cauzei dacă donezi un laptop funcțional de care nu mai ai nevoie, pe care îl vom folosi la organizarea de cursuri de inițiere IT și în alte zone defavorizate din România, unde tinerii nu au acces la infrastructură informațională.


Cursuri gratuite:
Competențe informatice și Marketing digital
Perioada: 19.sep.2016 - 07.aug.2017

Competențe informatice

Concepte de bază pentru utilizarea calculatoarelor;
Utilizarea procesoarelor  de texte – procesorul Microsoft Word;
Calcul tabelar cu  Microsoft Excel;
Proiectarea şi realizarea prezentărilor electronice cu Microsoft PowerPoint;
Internet, poşta electronică, Outlook Express.

Marketing digital

Oportunități online pentru afaceri și specializare profesională;
Statistici online;
Optimizarea website-urilor pentru motoarele de căutare;
Noțiuni fundamentale de operare pe platformele digitale;
Promovare în Google;
Rețeaua site-urilor Google și partenere;
Rețele de socializare specifice nișei de afaceri;
Comerțul electronic de produse și servicii;
Tendințe digitale în România și Europa anului 2016.


Localizarea cursurilor

Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt”, com. Vorona, jud. Botoșani.
Liceul Teoretic „Măciuca”, Comuna Măciuca, sat Oveselu, jud. Vâlcea.
Liceul „Ștefan cel Mare” Codăești, jud. Vaslui.
Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan”, Comuna Pîrteștii de Jos, jud. Suceava.


Certificarea cursurilor

Competențe informatice – curs autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).
Cursul se finalizează cu examen de certificare în urma cărui se obține Certificat de Absolvire eliberat de Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Certificatul este recunoscut la nivel național, iar, prin traducere cu apostilă, la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene.

Marketing digital – curs finalizat cu diplomă de Specializare în Marketing Digital, emisă de Asociația Tineri pentru Educație și Societate.


Durata cursurilor

Cursurile durează 32 ore, 8 ore pe zi timp de patru zile.


Rezultatele Upgrader Youth 2.0

 

Organizaționale:

O Autorizație ANC pentru programul de specializare „Competențe Informatice”;
Patru parteneriate cu unități de învățământ din mediul rural din România;
O campanie de informare, promovare și diseminare;
O pagina web a proiectului;
Două sesiuni de formare, 8 cursuri în 4 județe din România


Rezultate curs „Competențe informatice”

O programă de formare profesională pentru grupul de competențe „Competențe Informatice”;
Un manual de „Competențe Informatice (TIC)” ;
Doua seturi de teste de evaluare intermediară și finală a competențelor dobândite;
O programă de formare acreditată pentru desfăsurarea programului de formare profesională „Competențe Informatice”, autorizat ANC;
Un design de curs „Competențe Informatice”;
Un support de curs „Competențe Informatice”;
108 tineri certificați ANC pentru „Competențe Informatice”.


Rezultate curs Marketing digital

Un manual de „ Marketing Digital(MkD)” ;
Un design de curs „ Marketing Digital”;
Un support de curs „ Marketing Digital”;
108 tineri absolvenți ai cursului „ Marketing Digital”.


Ce este Upgrader Youth 2.0?

Proiect ce își propune dezvoltarea de competențe digitale pentru tinerii din mediul rural.
Beneficiarii programului de formare profesională sunt 100 de tineri înscriși în învățământul liceal rural din județe vulnerabile și comunități defavorizate din punct de vedere economic, cu rată de abandon școlar mare, respectiv: Vaslui, Botoșani, Suceava și Vâlcea.

Nevoia dezvoltării competențelor digitale în rândul populației este una dintre prioritățile Uniunii Europene. În viitorul apropiat, 90% dintre locurile de muncă vor necesita cunoștințe digitale. Potrivit datelor Comisiei Europene, în contextul lipsei unei pregătiri de bază în domeniu, până în anul 2020 aproximativ 825.000 de locuri de muncă vor fi neacoperite din cauza lipsei competențelor digitale.


Date suplimentare despre proiect

Organizator: Asociația Tineri pentru Educație și Societate
Partener principal: Kaufland România
Durata: 8 săptămâni
Perioada vizată: decembrie 2016 - septembrie 2017
Grup țintă: 100 de tineri din mediul rural
Localizare: județele Vaslui, Botoșani, Suceava și Vâlcea