Tineri formatori de succes

Tineri formatori de succes

Proiect cofinanțat de Ministerul Tineretului și Sportului la Concursul Național de Proiecte pentru Tineret 2014


Despre proiect

Tineri Formatori de Succes este un proiect implementat de Asociația Tineri pentru Educație și Societate  cofinantat de Ministerul Tineretului și Sportului la Concursul Național de Proiecte pentru Tineret 2014.
Tineri Formatori de Succes își propune să sprijine integrarea tinerilor pe piața muncii prin îmbunătățirea competențelor și abilitățiilor tineriilor față de exigențele angajatorilor.

Obiectivul general al priectului: Dezvoltarea competențelor de formare a adulților pentru 80 de tineri în vederea intergrării pe piața muncii.
Asociația Tineri pentru Educație și Societate organizază  curs gratuit pentru ocupația FORMATOR autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificari fost CNFPA) pentru 80 de tineri cu vârsta până în 35ani, absolvenți de studii superioare.

Cursurile se desfășoară în perioada 6-10 august 2014 după cum urmează:
6-9 august 2014: Desfășurare curs (teorie și practică), orele 10:00 – 18:00
10 august 2014:    Examen de certificare ANC, orele 10:00.

Te poți înscrie până Luni 4 august 2014, completând formularul de înscriere. Participanții vor fi selectați în ordinea înscrierii.


Cui se adresează cursul?

Persoanelor care vor să profeseze în domeniul serviciilor de formare profesională, respectând cerinţele UE privind cadrul european pentru asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională.
Trainerilor cu experienţă în domeniul livrării serviciilor de formare profesională, care vor să obţină acreditarea ANC.
Instructorilor, profesorilor, trainerilor care vor să îşi îmbunătăţească abilităţile de formare.
Persoanelor care iși doresc o carieră in training.


Ce vei învăța la curs?

Determinarea nevoilor de instruire şi formare;
Lucrul cu flipchartul şi videoproiectorul;
Stabilirea obiectivelor de învățare;
Tehnici de prezentare (elemente verbale şi nonverbale);
Controlul emoţiilor;
Livrarea unei prezentări;
Situaţii practice în training;
Gestionarea dinamicii grupului;
Gestionarea situaţiilor dificile;
Stilul trainerului;
Oferirea feedbackului;
Evaluarea sesiunii de instruire.


La finalul cursului vei ști să:

folosești limbajul verbal, limbajul nonverbal şi paraverbal în favoarea ta;
administrezi situaţii dificile de livrare (ex. grupe de cursanţi neintersaţi de învăţare);
alegi informaţii;
identifici necesităţile de instruire;
construiești activităţi care să ducă la îndeplinirea obiectivelor de instruire;
facilitezi învăţarea pe parcursul şi după finalul programului de prezentare/instruire;
evaluezi programul de prezentare/instruire pe baza unor criterii relevante;
faci rapoarte de instruire relevante pentru o companie;
organizezi programele de prezentare/instruire.


Cum se desfășoară examenul?

Examenul este alcătuit dintr-o probă teoretică (test grilă) și o probă practică aleasă din tematica de curs. La examen participă 2 membri delegați de Autoritatea Națională pentru Calificări împreună cu un reprezentant al furnizorului de formare (de obicei trainerul cu care ai lucrat).


Certificarea cursului

După absolvirea cursului vei obține:

1. Un certificat de absolvire şi un supliment descriptiv pentru specializarea ”Formator”, eliberat de Ministerul Educaţiei Naționale şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Pentru susţinerea examenului participanţii trebuie să aibă studii superioare.

2. O diplomă de participare emisă de Asociația TINERI PENTRU EDUCAȚIE ȘI SOCIETATE. Diploma are valabilitate juridică în raport cu eventualii angajatori, aceasta reprezentând un punct în plus în CV-ul tău.


Recunoașterea cursului

Cursul este recunoscut la nivel național prin certificarea oferită de Ministerul Educaţiei Naționale şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Certificatul de absolvire este recunoscut internațional prin traducere cu apostilă (recunoscut în ţări semnatare ale Convenţiei de la Haga – 1961) sau prin supralegalizare (recunoscut în ţări nesemnatare ale Convenţiei de la Haga).