Prosper

Prosper

Percepția Românilor despre Obiceiurile și Statutul Persoanelor de Etnie Romă

Proiect propriu TES ce are ca scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la stereotipurile sociale legate de minoritatea romă.


Obiectivele proiectului

Creșterea gradului de conștientizare cu privire la percepția tinerilor din mediul online a persoanelor de etnie romă.
Creșterea gradului de informare cu privire la receptarea procesului de integrare socială a romilor în rândul tinerilor din mediul online.
Diversificarea metodelor de sondare a opiniei publice manifestată în mediul online cu privire la procesul de integrare socială a romilor.


Ce este PROSPER?

PROSPER (Percepția Românilor despre Obiceiurile și Statutul Persoanelor de Etnie Romă) este o cercetare sociologică ce are ca scop sondarea opiniei publice din mediul online a unui eșantion neprobabilist de tip voluntar despre statutul și procesul de integrare socială a populației de etnie romă. Acest eșantion nu asigură reprezentativitatea datelor și nu permite calculul erorii de eșantionare. Rezultate sunt analizate doar în raport cu cei care au ales să răspundă fie prin e-mail, fie pe alte rețele de socializare (Facebook), în mod voluntar.

Tipul eșantionului: neprobabilist, de tip voluntar.
Mărimea eșantionului: 322 respondenți dintre care 34% sunt bărbați (111) și 66% sunt femei (211).
Metoda de răspândire a chestionarului și colectare a răspunsurilor: online, utilizând site-ul Qualtrics.com.
Analiza datelor: s-a realizat în SPSS v. 17 și online pe site-ul Qualtrics.com.

Perioada de colectare a datelor: 26 martie – 26 mai 2015.
Media de vârstă este de 26.21 ani, modul este de 21 ani (cei mai mulți dintre respondenți au 21 ani). Cel mai tânăr respondent are 18 ani, iar cel mai vârstnic are 60 ani.

Chestionarul cuprinde itemi care măsoară atitudinea respondenților cu privire la procesul de integrare socială a romilor. Există diverși indicatori folosiți pentru a măsura integrarea romilor în educație, în comunitate, la locul de muncă și pe piața muncii.
Chestionarul, ca instrument de cercetare, utilizează scala măsurării distanței sociale (scala lui Bogardus), scală folosită des în cercetările despre percepții și atitudini în raport cu membrii unui alt grup etnic sau rasial.


Cum pot avea acces la rezultatele cercetării?

Poți descărca cercetarea în mod gratuit.
©Toate drepturile de autor asupra cercetării și interpretării datelor aparțin de drept sociologului Alexandra Andreea Ciritel, care le-a cesionat în mod exclusiv către TES.

 

Descarca cercetarea