Master Training 3

Master Training 3

Proiect propriu al Asociației Tineri pentru Educație și Societate ce are scopul de a sprijini integrarea tinerilor absolvenți de studii superioare pe piața muncii prin îmbunătățirea competențelor și abilitățiilor în domeniul formării profesionale a adulților.


Obiectivele proiectului

Dezvoltarea competențelor de formare a adulților pentru 25 de tineri, pe o perioadă de 5 zile.
Facilitarea accesului a 25 de tineri absolvenți de studii superioare la metode nonformale de educație într-un interval de 5 zile.
Creșterea gradului de informare cu privire la specificul formării profesionale a adulților în rândul a 25 de tineri absolvenți de studii superioare pe o perioadă de 5 zile.


Curs gratuit pentru ocupația FORMATOR, cod COR 242401

Asociația Tineri pentru Educație și Societate organizează  curs gratuit pentru ocupația FORMATOR, cod COR 242401, autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) pentru 25 de tineri cu vârsta până în 35 de ani, absolvenți de studii superioare.
Cursurile se desfășoară în București, în perioada 08-12 februarie 2017, după cum urmează:

08-12 februarie 2017: Desfășurare curs (teorie și practică), orele 10:00 – 18:00 (prezența obligatorie pe tot parcursul cursului).
12 februarie 2017: Examen de certificare ANC, orele 18:00.

Cerințe pentru înscriere:
Persoanele interesate vor trimite o scrisoare de intenție în care vor motiva dorința de a participa la sesiunea de formare.

ATENȚIE! Evitați folosirea unor scrisori de intenție standardizate sau descărcate de pe internet.
Înscrierile se pot face până în data de 05.02.2017, ora 18:00.


Ce vei învăța la curs?

Determinarea nevoilor de instruire şi formare;
Lucrul cu flipchartul şi videoproiectorul;
Stabilirea obiectivelor de învățare;
Tehnici de prezentare (elemente verbale şi nonverbale);
Controlul emoţiilor;
Livrarea unei prezentări;
Situaţii practice în training;
Gestionarea dinamicii grupului;
Gestionarea situaţiilor dificile;
Stilul trainerului;
Oferirea feedback-ului;
Evaluarea sesiunii de instruire.


La finalul cursului vei fi capabil să:

Folosești limbajul verbal, limbajul nonverbal şi paraverbal în favoarea ta;
Administrezi situaţii dificile de livrare (ex.: grupe de cursanţi neintersaţi de învăţare);
Alegi și structurezi informaţii;
Identifici necesităţile de instruire;
Construiești activităţi care să ducă la îndeplinirea obiectivelor de instruire;
Facilitezi învăţarea pe parcursul şi după finalul programului de prezentare/instruire;
Evaluezi programul de prezentare/instruire pe baza unor criterii relevante;
Faci rapoarte de instruire relevante pentru o companie;
Organizezi programele de prezentare/instruire.


Certificarea cursului

Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) – fost CNFPA.
Certificatul de absolvire obținut în urma examenului este eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale.
Certificatul de absolvire este recunoscut la nivel național, iar prin traducere cu apostilă, este recunoscut în statele membre UE.


Cursul se adresează:

Tinerilor care activează în structuri ONG, care doresc să organizeze sesiuni de formare profesională atât în propria echipă cât și în afara ei;
Tinerilor care activează în domeniul formării profesionale și au nevoie de certificarea ANC;
Tinerilor care doresc să activeze în formare profesională la locul de muncă (ex.: training intern în cadrul companiei);
Tinerilor care doresc să înceapă o carieră în domeniul formării profesionale.