Fonduri Structurale pentru Tineri 2

Fonduri Structurale pentru Tineri 2

Proiect cofinanțat de Ministerul Tineretului și Sportului la Concursul Național de Proiecte pentru Tineret 2016


Obiectivele proiectului

Creșterea gradului de informare cu privire la oportunitatea accesării de fonduri structurale europene pentru cel puțin 2700 de tineri timp de 13 zile.
Facilitarea accesului la metode de accesare a fondurilor structurale europene pentru 50 de tineri într-o perioadă de 12 zile.
Dezvoltarea abilităților de accesare și gestionare a fondurilor structurale europene pentru 50 de tineri în 5 zile.


Curs gratuit pentru ocupația EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE, cod COR: 242213

Asociația Tineri pentru Educație și Societate organizează  curs gratuit pentru ocupația EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE, cod COR: 242213, autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) pentru 50 de tineri cu vârsta până în 35 de ani, absolvenți de studii superioare.
Cursurile se desfășoară în București, în perioada 08 -11 septembrie 2016, după cum urmează:

08-11 septembrie 2016 - Desfășurare curs (teorie și practică), orele 10:00 – 18:00.
11 septembrie 2016 - Examen de certificare ANC orele 19:00.

Repartizarea pe grupe se va face în ordinea înscrierii iar rezultatele selecției și repartizării vor fi comunicate participanților pe e-mail.
Cerințe pentru înscriere: Persoanele interesate se vor înscrie folosind formularul de înscriere disponibil pe site-ul TES la care vor atașa o scrisoare de intenție. Pentru a participa la programul de formare persoanele înscrise trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare, condiție obligatorie reglementată de normele ANC în vigoare pentru această ocupație.

Înscrierile se pot face până în data de 04.09.2016, ora 18:00.
Rezultatele selecției vor fi trasmise pe mail în data de 05.09.2016, ora 18:00. Selecția se va realiza în funcție de motivația personală în participarea la curs.
Confirmările se vor face până în data de 06.09.2016, ora 20:00


Ce vei învăța la curs?

Cadrul general care reglementează accesarea de fonduri structurale și de coeziune europene 2014-2020;
Prezentare programe, axe și domenii majore de intervenție 2014-2020;
Cadrul instituțional în derularea proceselor de accesare a fondurilor structurale;
Structura unei finanțări nerambursabile din fonduri structurale;
Tipuri de finanțări, cu accent pe programele și axele dedicate tinerilor;
Structura Ghidului Solicitantului, un instrument esențial în elaborarea unui proiect;
Structura unei cereri de finanțare;
Identificarea criteriilor de eligibilitate;
Identificarea problemei pe care o abordează proiectul;
Stabilirea obiectivelor proiectului;
Stabilirea activităților în cadrul proiectului;
Întocmirea bugetului;
Elemente esențiale privind monitorizarea și evaluarea proiectului;
Analiza cost – beneficiu în conformitate cu normele europene privind elaborarea proiectelor finanțate din fonduri structurale;
Sustenabilitatea proiectului.


La finalul cursului vei fi capabil să:

Elaborezi documentații în vederea accesării de fonduri structurale;
Stabilești parteneriate pentru elaborarea proiectelor;
Identifici nevoile solicitantului;
Analizezi şi evaluezi contextul proiectului;
Utilizezi corect limbajul tehnic;
Redactezi proiecte și propuneri de proiecte;
Apreciezi și analizezi corect interesele partenerilor;
Planifici coerent activităţile din proiect;
Gestionezi raportul calitate /preţ;
Evaluezi corect necesarul de informaţie pentru finanțarea unui proiect.


Certificarea cursului

Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) – fost CNFPA.
Certificatul de absolvire obținut în urma examenului este eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale.
Certificatul de absolvire este recunoscut la nivel național, iar prin traducere cu apostilă, este recunoscut în statele membre UE.


Cui se adresează cursul?

Tinerilor care lucrează în mediul ONG și doresc să-și finanțeze proiectele din fonduri structurale;
Tinerilor care lucrează în proiecte finanțate din fonduri structurale și doresc certificarea ANC;
Tinerilor care doresc să implementeze proiecte finanțate din fonduri structurale la locul de muncă;
Tinerilor care doresc să înceapă o carieră în scrierea și finanțarea proiectelor.